top of page

Условия за ползване и политика за защита на лични данни

 

Общи условия за ползване на услугите на www.valinordesign.com

Уважаеми клиенти, моля внимателно прочетете тези Общи условия, преди да използвате този уеб сайт. Ако използвате този уеб сайт се счита, че приемате и сте съгласни с посочените Общи условия. Ако НЕ ПРИЕМАТЕ тези условия, моля не използвайте този уеб сайт

Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ уреждат взаимоотношенията между "Валинор" ООД (наричан по-долу www.valinordesign.com) от една страна и Потребителите на електронни (Интернет) страници и услуги, намиращи се на домейн www.valinordesign.com и поддомейните му (наричани за краткост Сайт) от друга страна, както и отношенията със същите, когато използват информационните и търговски услуги предлагани от "Валинор" ООД (наричани за краткост Услуги).

Тези общи условия обвързват всички потребители, които извършват регистрация на сайта www.valinordesign.com. С натискането на всеки един обект, линк или бутон, разположени на страниците на www.valinordesign.com (с изключение на линка към настоящите Общи условия), Потребителят се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.

"Валинор" ООД, регистрирано в Република България, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул."Съгласие" №3; вписано в Агенция по вписванията с ЕИК: 115289095.

1.Условия за използване на Сайта на www.valinordesign.com

Потребителят разбира и декларира съгласието си с обстоятелството, че информационните услуги и Сайта се предоставят "във вида, в който са публикувани" и факта, че www.valinordesign.com не носи отговорност за точността на публикуваната информация и навременното доставяне на информация относно завършени поръчки на Потребителя, негови или на други Потребители запитвания, въпроси и коментари за продукти, информация за неналични продукти, както и за претърпени вреди и/или пропуснати ползи и други загуби от какъвто и да било вид и размер, настъпили след, в резултата на или поради използване (или пък невъзможност за използване, поради технически проблеми, профилактика, решения на администратора и др.) на Сайта. В случай, че в следствие на използването на този Сайт или материали от него възникнат вреди, за които е необходим ремонт или поправка на оборудване или информация, Потребителят поема цялата отговорност и всички разходи, свързани с отстраняването на нанесените вреди.

Потребителят е информиран и декларира съгласието си, че заявената от него поръчка може да претърпи промени, които www.valinordesign.com се задължава да съобщи на потребителя на предоставения от него е-мейл и/или телефон за контакти и/или по друг подходящ начин до момента на получаване на потвърждение за окончателното изпращане на потвърдената поръчка до адреса на потребителя.

За да използва Сайта, Потребителят трябва да получи достъп до World Wide Web пряко или чрез други устройства, които имат достъп до Web базирано съдържание. Освен това, Потребителят трябва да си осигури цялото необходимо за достъп до World Wide Web оборудване, включително компютър, модем или друго средство за достъп до Интернет мрежата. www.valinordesign.com само предоставя информацията на Сайта и не отговаря за каквито и да било смущения или технически проблеми, осуетяващи използването на Сайта, вследствие експлоатирането на компютърното оборудване от Потребителя.

Terms of Use

2. Задължения на потребителя при регистриране

За целите на използване на Сайта на www.valinordesign.com, Потребителят се съгласява и декларира, че ще предостави вярна, точна, актуална и пълна информация при попълване на регистрационната форма (наричана оттук нататък с общото наименование Лични данни). В случай, че Потребителят предостави невярна, неточна, неактуална или непълна информация, www.valinordesign.com има право да закрие и/или изтрие информацията за неговия пощенски адрес и да му откаже по-нататъшен достъп до част или до всички свои услуги, както и www.valinordesign.com не носи отговорност за невярно и/или неточно изпълнена поръчка, извършена във връзка с получената от потребителя информация.

User's obligations

3. Защита на личните данни. Конфиденциална политика на www.valinordesign.com

Съгласно Закона за защита на личните данни, Потребителят има право на достъп до собствените си Лични данни, които е въвел и/или са станали достояние на www.valinordesign.com при използване на Сайта, както и за целите на извършване на поправка в предоставените Лични данни. В случай че потребителят е заявил поръчка и не е заявил своевременно поправка в информацията с предоставените лични данни, в следствие на което www.valinordesign.com изпълни неточно заявената от потребителя поръчка, www.valinordesign.com не носи каквато и да било отговорност за неточно изпълнената поръчка и всички претърпени вреди са за сметка на потребителя.

След запознаване със съдържанието на настоящите Общи условия и приемането им, Потребителите, попълнили регистрационната форма на Сайта, изрично се съгласяват предоставените от тях Лични данни да бъдат обработвани от www.valinordesign.com по електронен път при доставка на поръчани стоки или услуги и при необходимост от помощ от служители на www.valinordesign.com, както и да получават информация за продукти и услуги на www.valinordesign.com на предоставените от тях форми за контакт, освен ако изрично не откажат да получават информация за продукти и услуги на www.valinordesign.com чрез формите за запитване и контакт, посочени на настоящия Сайт.

Всички доброволно предоставени от Потребителя Лични данни и други данни, необходими за неговата идентификация в процеса на използване на Сайта, се съхраняват, обработват и използват от www.valinordesign.com за целите на поддръжка на определени функционалности на предлаганите услуги и за рекламни цели, свързани със стоки и услуги, предлагани от Валинор ООД.

www.valinordesign.com уведомява и декларира изрично пред Потребителя, че предоставените от Потребителя Лични данни не се отстъпват на трети лица за рекламни и промоционални цели.

www.valinordesign.com си запазва правото да използва IP адресите и други данни на Потребителите за разкриване идентичността им в случаите, когато това е необходимо в изпълнение на закона, юридически процедури и/или за да се осигури спазването на настоящите Общи условия.

 

Privacy Policy

4. Авторски права и ограничения, свързани с тях

www.valinordesign.com предоставя правото на Потребителите да използват всички услуги, които са посочени в Сайта само за лични нужди с нестопанска цел и при условие, че не се нарушават авторските права на www.valinordesign.com или на трети лица свързани пряко или косвено с материалите на Сайта. www.valinordesign.com си запазва правото да преотстъпва правата за публикуване на материали и друга информация, публикувана на Сайта, на трети лица при допълнително сключен договор в писмена форма, уреждащ правоотношенията между www.valinordesign.com и лицето, публикуващо информацията.

При закупуване на стока, представляваща обект на авторски и/или патентни права, www.valinordesign.com не предоставя никакви допълнителни права за ползване и разпространение, освен изрично упоменатите права и/или лицензии от производителя/дистрибутора на стоката. Всички предоставени от www.valinordesign.com стоки и услуги, които се ползват със защита съгласно Закона за защита на авторското право и сродните му права, се предоставят на Потребителите в оригиналния си вид, опаковка и носител, без каквото и да било въздействие от страна на www.valinordesign.com и съгласно лицензите и правата за разпространение, предоставени от производителите и/или дистрибуторите им за Република България.

Предоставените препратки на сайта на www.valinordesign.com към сайтове, собственост на трети лица, са публикувани единствено и само за удобство на потребителите. При употреба на такава препратка потребителите не използват услуга, предоставена от www.valinordesign.com и по отношение на използването на препратката извън Сайта на www.valinordesign.com настоящите Общи условия не се прилагат.

www.valinordesign.com не контролира горепосочените сайтове, които не са собственост на www.valinordesign.com и не поема никаква отговорност по отношение на информацията и/или съдържанието им. С настоящите Общи условия www.valinordesign.com информира Потребителите, че по никакъв начин не налага и не препоръчва използването на тези сайтове, нито информацията публикувана в тях. Посещението на посочените сайтове и всички рискове, свързани с използването им, са изцяло за сметка на Потребителите и www.valinordesign.com не носи каквато и да било отговорност за претърпени в тази връзка вреди от страна на Потребителите.

 

5. Стандартни стоки. Представяни стоки и услуги на Сайта.

Информацията за стоките в Сайта е разпределена по видове групи и подгрупи;

В страницата (линка) към всеки артикул, посочен в Сайта е предоставена информация относно цената, основните характеристики на стоката и допълнителна информация, целяща подпомагане на извършването на информиран избор от Потребителите при покупката на продукта. www.valinordesign.com не носи отговорност за неточности в описанието на стоката, които не се отнасят за основните ѝ характеристики и не претендира за изчерпателност на предоставената информация.

www.valinordesign.com има право по всяко време и без предупреждение да прави промени в публикуваните продукти, услуги, цени и други характеристики на стоките и Потребителите се считат информирани за посочените промени от датата на публикуването им. Информацията за част от публикуваните продукти е възможно да не е актуализирана, но във всички случаи Потребителите ще бъдат уведомени за евентуални промени в случай на извършена онлайн поръчка преди доставката ѝ. Част от информацията публикувана в Сайта е възможно да се отнася до продукти, услуги или програми, които не се предлагат и не са достъпни в момента, за което молим да ни извините предварително.

Goods and Services
Copyright

6. Закупуване на Стока и/ или Услуга, представена във www.valinordesign.com

Заявка за доставка на стоки и указаната цена на доставка в сайта важи само за територията на Република България. При извършване на поръчката Потребителят има право да избере вида на стоките и количеството им, начина и сроковете за доставка, според предложените на Сайта възможности. По всяко време преди окончателното потвърждение на Поръчката с попълването на формата за online покупки, Потребителят има право да извършва промени в избраните от него стоки и услуги.

При извършване на поръчка на Сайта, Потребителят влиза в договорни отношения с "Валинор" ООД, касаещи конкретната поръчка и регламентирани с настоящите Общи условия, поръчката се смята за окончателно извършена след получаване на потвърждение на поръчката, следвайки инструкциите, посочени в Сайта. www.valinordesign.com има право да променя цените, посочени в Сайта по свое усмотрение, по всяко време и без да е длъжен да уведомява предварително Потребителите. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била посочена на Сайта по време на извършване на поръчката, независимо дали е по-ниска или по-висока от актуализираната цена. При допуснати технически грешки в публикуваната информация на Сайта, в резултат на което поръчката не може да бъде изпълнена, www.valinordesign.com има правото да откаже изпълнението на поръчката и не дължи друго обезщетение на Потребителя, освен възстановяване на сумите, заплатени и/или депозирани от потребителя за отменената поръчка, ако има такива.

Purchase
Delivery

7. Доставка на закупени стоки

Срокът за доставката на заявените с поръчка стоки е посочен под всеки артикул, като срокът може да бъде удължен при официалните празници и/или почивни дни с броя на неработните дни. Поради спецификата на предлаганите от “Валинор”ООД стоки, сроковете за доставка на всяка поръчка се уточняват по телефона, преди нейното изпълнение. Наш консултант ще се свърже с Вас при първа възможност, след като заявите своята поръчка.

  • Поръчки направени след 17:00 часа се обработват на следващия работен ден.

  • Поръчки направени в събота и неделя се обработват в понеделник.

  • Поръчки направени през празнични и почивни дни се обработват на първия работен ден. Във всички случаи е възможно забавяне в посочените срокове за доставка, за което ще бъдете уведомени своевременно от наш сътрудник.

Доставката на поръчаните стоки се извършва по избрания от Потребителя начин и според посочените срокове, спазвайки условията на чл.103б от ЗЗП. Рискът от загуба или повреда на стоките преминава върху потребителя в момента, в който потребителят или посочено от него трето лице, различно от превозвача, приеме стоките. Когато потребителят е избрал превозвач и му е възложил да превози стоките, но избраният от потребителя превозвач не е сред превозвачите, предложени от търговеца, рискът преминава върху потребителя при предаване на стоките на избрания от него превозвач. В случай на загуба или повреда потребителят може да претендира за обезщетение или неустойка към превозвача. www.valinordesign.com си запазва правото да удължава посочените срокове с до 7 (седем) дни, без да информира предварително Потребителите, и да удължава сроковете с повече от 7 (седем) дни с предварителното съгласие от страна на Потребителя, заявил доставката.

Доставката се извършва до възможно най-близкото място до входа на блока или вратата на двора при къщи. За такова "място" се счита възможната най-близка точка, на която може да се паркира превозното средство на www.valinordesign.com или на избрания от www.valinordesign.com превозвач.

www.valinordesign.com може да поиска допълнително потвърждение на извършената поръчка, включително по телефон или електронна поща. В случай, че Потребителят откаже да предостави изискваната от www.valinordesign.com информация, отказът от предоставянето й автоматично води до отмяна на поръчката с или без допълнително уведомление на Потребителя.

www.valinordesign.com не носи отговорност за забава в случай, че забавянето се дължи на вина на куриера, извършващ доставката и/или поради независещи от www.valinordesign.com обстоятелства.

При извършване на доставката, стоките следва да бъдат прегледани внимателно от Потребителя и/или упълномощено от него лице. При констатиране на външни видими дефекти - евентуални повреди, удари и други щети, установени при доставка, Потребителят следва да подпише протокол за щети в присъствието на куриера незабавно и да уведоми служител на Валинор ООД на тел. 0878 881 269, 032 620 664 или ел.поща: info@valinordesign.com.

При приемане на пратката от Потребителя без забележки, всички претенции за външни видими дефекти са неоснователни и като такива не следва да бъдат удовлетворявани. В случай, че не бъде изготвен и подписан протокол за щети в присъствието на куриера при получаването на пратката и/или не бъде незабавно уведомен служител на Валинор ООД на тел. 0878 881 269, 032 620 664 или ел.поща: info@valinordesign.com, Потребителят губи правото си на привеждане на констатираните външни видими дефекти в съответствие с договора за продажбата. При констатиран дефект на потребителската стока вследствие на транспортирането, потребителя се уведомява по телефона, след което страните определят нов срок за доставка и предаване на стоката в зависимост от обстоятелствата. Ако www.valinordesign.com не достави и предаде стоката в този допълнително определен срок, потребителят има право да развали договора.

Условията за доставка са посочени в раздел Услуги в сайта.

www.valinordesign.com запазва правото си да откаже или измени мястото на доставка на поръчаната стока при наличието на следните условия:

  • Обективна невъзможност да се извърши доставката в места с неразвита или непригодна пътна инфраструктура.

  • Неасфалтирани пътища, тесни пътища, преминаването, през който е опасно за целостта на товара или превозното средство или за здравето на транспортиращия и др.

При изменение на мястото за доставка www.valinordesign.com се задължава да уведоми клиента предварително за наличието на възпрепятстващите го факти и да се уговори друга локация за получаване, възможна и благоприятна и за двете страни.

В случаите, когато от www.valinordesign.com са зададени в писмена форма конкретни дата и час за доставка, изявлението има обвързваща сила. При посочени неверен или сгрешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката www.valinordesign.com не носи отговорност за неточно изпълнение на поръчката в следствие на подадената невярна информация от Потребителя. При предаване на стоките, Потребителят или трето лице, посочено от него, са длъжни да подпишат придружаващите я документи. За трето лице се счита всяко лице, което не е титуляр на заявлението, но приема стоката при доставка на посочения от Потребителя адрес за доставка.

В случай, че Потребителят не бъде открит в срока за изпълнение на доставката на посочения от него адрес и/или не бъде осигурен достъп до адреса за доставка, www.valinordesign.com се освобождава от задължението си да достави заявените стоки и Потребителят губи правата си по извършената от него поръчка за доставка на стоки. Когато доставените стоки явно не съответстват на заявените за покупка от Потребителя и това може да се установи при обикновен преглед на доставените стоки, Потребителят има право да поиска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на извършеното от него заявление за покупка на стоки в срок от 36 часа от уведомяването за такова искане на служител на Валинор ООД на тел. 0878 881 269, 032 620 664 или ел.поща: info@valinordesign.com.

www.valinordesign.com си запазва правото да променя подизпълнителя, извършващ доставката, без да е длъжен да информира предварително Потребителя, стига това да не рефлектира на начина и срока на доставка.

 

8. Заплащане на закупени стоки и услуги

Цените на Стоките и Услугите, обявени в www.valinordesign.com са крайни и включват ДДС, както и всички други данъци и такси, предвидени в действащото законодателство, освен ако не е упоменато друго. Авансовото заплащане на цената по договора се извършва посредством изброените в сайта начини, като извършването на плащането от една страна е доброволно изявление на Потребителя, че е съгласен да заплати авансово стоката, от друга страна представлява електронно волеизявление от страна на потребителя, че е съгласен с Общите условия за покупко-продажба, както и индивидуалните за конкретната сделка условия, които сам е прочел, одобрил и избрал. При плащане по банков път или при плащане с карта, клиентът заплаща само стойността на продуктите.

При заплащане по банков път, Потребителят депозира сума, равна на стойността на заявената стока съгласно потвърдената поръчка в банковата сметка на "Валинор" ООД, посочена в генерираната фактура. Едва след като депозита бъде потвърден като получен и банковата сметка бъде заверена със съответната сума, www.valinordesign.com изпълнява доставката на поръчаните стоки и услуги. В случай, че в срок от 14 (четиринадесет) дни от датата на доставка Потребителят откаже частично или изцяло закупените стоки, www.valinordesign.com се задължава да възстанови частично или изцяло депозираната сума за тяхното закупуване. В случай, че Потребителят не реализира правото си на отказ от закупените стоки или услуги в горепосочения срок, www.valinordesign.com автоматично трансформира депозита като заплащане на стойността на поръчаните стоки или услуги.

Потребителят има право да откаже и да поиска връщане на поръчаните и закупени от него стоки в срок от 14 (четиринадесет) дни от получаване на стоките на адреса за доставка, в случай, че същите са със запазена опаковка в нейната цялост (опаковката на пратката може да бъде отваряна), пълна окомплектовка и стоките са във вида, в който са получени с придружаващата ги документация ( Гаранционна карта, Експедиционна бележка, Касов Бон) за покупка и при условията по чл. 55( здрава стока) от Закона за защита на потребителите.

Payment

9. Политика за връщане на закупена стока

Удовлетворяването на искане за връщане на стока: Стоката да е в пълна окомплектовка с придружаващата я документация за покупка. При положение, че потребителят не е запазил оригиналната опаковка следва да опакова стоката за транспортиране, с цел запазването й. Препоръчително е опаковането да е съобразено с теглото и съдържанието на стоката. Всеки пакет следва да бъде сигурно запечатан и подсилен по ръбовете. За надеждна опаковка практиката налага използването на поне 2 различни компонента (велпапе/ картон, аеропласт, найлон, стреч фолио и/или тиксо), тъй като риска от нараняване на стоката е за сметка на потребителя до приемането й в склад на /от Служител на/ Търговеца. Наранени или повредени изделия не подлежат на връщане. Заплатени суми за допълнителни услуги (транспорт, разнос и монтаж) не се възстановяват.

При отказ от договора потребителят е длъжен да поеме преките разходи по връщането на стоката (основание чл.55 ал.2 ЗЗП).

Returns

10. Гаранционно обслужване

С всяка поръчка на стоки, подлежащи на гаранционно обслужване, www.valinordesign.com сключва с Потребителя договор за покупка с нанесени данни за стоката и гаранционни срокове, както и посочени всички условия на предоставената търговска гаранция.

Гаранционното обслужване се извършва само и единствено в посочените на договора за продажба обекти, при наличие на пълна документация и окомплектовка на продукта. Гаранционното обслужване се извършва само от специализиран сервиз на “Валинор” ООД.

 

Warranty service

11. Политика за защита на лични данни

1. Основна информация за обработката на лични данни от www.valinordesign.com

Имате възможност да посетите нашия сайт, без да давате никаква лична информация.
При всяко посещение на нашия сайт се предават данни за ползването от съответния интернет браузър и протоколни файлове, така наречените сървър лог файлове, като например дата и час на извличането, име на достъпната страница, количество прехвърлени данни и търсения провайдър. Тези данни не могат да бъдат свързани с конкретно лице и служат единствено за осигуряване на безпроблемно функциониране на нашия уебсайт и за подобряване на нашите услуги.

Лични данни се събират, ако ни предоставите доброволно тази информация с цел регистрацията Ви като потребител, за изпълнение на поръчка, при контакт с нас или след запитване от Ваша страна.

Редактирането или изтриването на клиентския Ви профил е възможно по всяко време и може да бъде направено със съобщение към info@valinordesign.com. Лично от Вас - чрез заявка от регистрирания e-mail от Вашия профил.

Когато се свързвате с нас (например чрез контактна форма или електронна поща), се събират лични данни. Данните, които се събират в случай на контакт се съхраняват и използват единствено за целите на обработването на вашата заявка и за установяването на контакт с Вас.

Вашите данни ще бъдат изтрити след окончателната обработка на молбата Ви, ако желаете и съответно заличаването не противоречи на законови изисквания за съхранение.

След анулиране, вашият имейл адрес ще бъде изтрит.

Предаване на лични данни за обработка на поръчки:

  • Събраните от нас лични данни се предават на куриерска фирма, доколкото това е необходимо за извършването на доставка.

  • Ако предпочетете плащане с кредитни/дебитни карти, трябва да имате предвид, че вашето плащане се обработва от STRIPE PAYMENTS EUROPE LIMITED, ONE SPENCER DOCK, NORTH WALL QUAY, DUBLIN 1

  • Ако доставката на поръчаните от Вас стоки се осъществява от куриер или друга транспортна фирма, ние предоставяме и Вашия телефонен номер и или имейл адрес с цел съгласуване на доставката.

2. Бисквитки (Cookies) и ремаркетинг

Докато разглеждате www.valinordesign.com ще Ви бъдат добавени рекламни бисквитки към Вашия браузър, за да можем да разберем по-добре от какво се интересувате. Нашия партньор в дисплейната реклама ни позволява да Ви покажем реклами базирани на разгледаните от вас страници на www.valinordesign.com. Технологията, която нашият партньор използва не събира лична информация, като имена, имейли, пощенски адреси или телефони. Можете да посетите тази страница, за да премахнете и техните таргетиращи реклами.


 

3. www.valinordesign.com има право да променя едностранно всички условия за доставка на предоставяните стоки и каквато и да било друга информация, публикувана на Сайта без предварително уведомление до Потребителя.

Настоящите Общи условия могат да бъдат актуализирани по всяко време, без да е необходимо специално уведомяване на Потребителите. www.valinordesign.com не носи отговорност, в случай че Потребителите не са се запознали с последващи актуализации на публикуваните на Сайта Общи условия. При използване на сайта на www.valinordesign.com, Потребителите се задължават да спазват настоящите Общи условия, както и приложимото за предоставяните на Сайта стоки и услуги законодателство на Република България, включително и международното законодателство.

Потребителят се съгласява с условията за използване услугите на www.valinordesign.com с натискане (кликване) на всеки един обект, линк или бутон на сайта на www.valinordesign.com, както и с линка към настоящите общи условия и се счита, че е запознат с общите условия, приема ги и се задължава да ги спазва.

Personal data
bottom of page