top of page

АНДРЕ - ТЕСТ ЗА ИЗДЪРЖЛИВОСТ ВАЛИНОР:

Съгласно EN 12520:1728 - 25 000 цикъла.

Quality: Video

КАЧЕСТВО

Нашата основна цел е да проектираме и произвеждаме качествени продукти, които да ви радват в продължение на поколения.

Качеството е ключов компонент за устойчивото развитие на нашата компания, която се стреми непрекъснато да подобрява продуктите и услугите си и да повишава доверието на своите клиенти и партньори.

​Предлагаме гаранция за всички наши продукти, която включва безплатен ремонт и поддръжка за определен период от време в случай на счупване или повреда.

За да сме сигурни в здравината на конструкциите на всеки етап - от създаването на дизайна до серийното производство - разработихме собствена мини лаборатория за тестване по европейски стандарт  EN 12520:2016 : Тест за издръжливост, здравина и безопасност.

ЕКИП

Изработката на нашите продукти сме поверили в ръцете на опитен екип от конструктори, дърводелци, тапицери и шивачки. Като основен критерий в тяхната работа е заложено високото качество, гарантирано от стриктен качествен контрол. Нашите изделия са резултат от съчетание на най-новите технологии и майсторството на специалисти, силно отдадени на своята работа.

УНИКАЛЕН ДИЗАЙН


Нашите дизайни са регистрирани в Патентното ведомство на Република България със следните патенти и търговски марки:
BG3727/21.05.1999 г.;  BG3859/09.12.1999 г.; BG4211/07.08.2001 г.; BG4674/14.04.2003 г.; BG5687/17.05.2005 г.; BG40983/07.12.2001 г.; EUTM 017373531/ 05/02/2018;
Продуктите на ВАЛИНОР се произвеждат с материали, доставени от фирми от ЕС.

СЕРТИФИКАТИ

Повечето от нашите продукти имат валидни сертификати, издадени от независима лаборатория в съответствие със следните европейски стандарти за качество: 

  • EN 12520:2016 Мебели - Тест за издръжливост, здравина и безопасност

  • REACH  Приложение XVII

  • REACH - SVHC ( Тест за вещества, идентифицирани като особено опасни) 

  • POPs Regulation (Регламент за УОЗ - устойчиви органични замърсители)

  • Мебели и обзавеждане (Правила за противопожарна безопасност 1988 г.)

  • EN 1021-1 и  1021-2

 

ВАЛИНОР управлява своите процеси и дейности съгласно Системи за управление на качеството ISO 9001:2015,  ISO 45001:2018 и ISO 14001:2015

Quality: List
bottom of page